Brandweer: van mankracht tot gespecialiseerde wagen

Het begin van de brandweer

De brandweer is ontstaan vanuit een noodzaak om adequaat en gestructureerd op te treden wanneer een brand uitbreekt. Voor het ontstaan ervan, is het de taak van de buurtbewoners om bij te springen wanneer er een brand te blussen valt. Dit leidt tot heel wat chaos, gewonden en woningen die volledig in de as worden gelegd. Het ontstaan van de brandweer brengt daar verandering in. In eerste instantie is de brandweer niet meer dan enkele mensen die emmers water doorgeven van de ene naar de andere en een slang vormen tussen de brand en de watertoevoer. De evolutie komt pas echt op gang wanneer er wielen onder het waterreservoir worden geplaatst en een eerste brandweerwagen een feit is.

De gemotoriseerde brandweer

Vanaf het ogenblik waarop het reservoir voorzien wordt van wielen, ontwikkelen de brandweerwagens zich verder tot de gemotoriseerde voertuigen die we vandaag zien wanneer de brandweer ter plaatse komt. Niet enkel zijn ze sneller en praktischer geworden, er is een wagen voorzien per type opdracht. De brandweer is niet enkel een brandbestrijdingsteam meer, maar helpt bij diverse calamiteiten die aangepaste middelen, ervaring of voertuigen vragen. Nog steeds werkt de brandweer met vrijwilligers samen. Deze vormen samen met een team vaste professionals het korps.

De brandweer en zijn wagens

Vandaag wordt gebruik gemaakt van zes types aangepaste wagens. Een eerste type is de tankautospuit die een watervoorraad van 1500 L of meer vervoert. Dankzij een ingebouwde pomp kan deze wagen ingezet worden als eerste hulpmiddel bij het uitbreken van een brand. De tankautospuit is het basisvervoermiddel van de brandweer. Voor opdrachten die hoogte vergen is een Hoogwerker met autoladder voorzien. Hier kan het gaan van katten uit bomen redden tot mensen uit een brandend gebouw halen die zich op een verdieping bevinden. Het hulpverleningsvoertuig fungeert als een magazijn dat rondrijdt en ter plaatse ingezet kan worden. Voor bluswerken in gevaarlijke omgevingen wordt een schuimblusvoertuig gebruikt. De verbindings- en commandowagen is de wagen die bij calamiteiten wordt opgeroepen wanneer een professionele coördinatie ter plaatse nodig is. En het haakarmvoertuig ten slotte kan ieder gewenst voertuig simpelweg ter plaatse zetten wanneer de toegang bemoeilijkt wordt.
Naar boven